کدام نیروگاه ها در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند؟

تولید نیروی برق یزد درآستانه واگذاری

مدیر کل دفتر خصوصی‌سازی برق وزارت نیرو اسامی نیروگاه هایی که در سال 1394 در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته اند را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وضعیات فعلی نیروگاه های برق کشور،اظهار کرد:در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد.

وی با اشاره به اهم اقدام وزارت نیرو در خصوص واگذاری نیروگاه‌ها اظهار کرد: با اخذ مصوبه از هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ مقرر شد که نیروگاه‌ها به جای واگذاری در قالب دارایی صرفا در قالب شخصیت‌های حقوقی مستقل واگذار شوند.

مدیر کل دفتر خصوصی‌سازی برق وزارت نیرو ادامه داد: از سوی دیگر برای آن دسته از نیروگاه‌ها که باید وفق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باقی بمانند (سهم ۲۰ درصدی دولت) هم شرکت‌های دولتی ایجاد شود.

آریایی با اشاره به نیروگاه‌هایی که در لیست واگذاری سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، گفت: تولید نیروی برق خلیج فارس، تولید نیروی برق آذربایجان، تولید نیروی برق زاگرس،تولید نیروی برق خراسان، تولید نیروی برق زاهدان، تولید نیروی برق شاهرود، تولید نیروی برق شهید رجایی، تولید نیروی برق فارس، تولید نیروی برق لوسان، تولید نیروی برق سبز منجیل، تولید نیروی برق یزد، تولید نیروی برق رامین، تولید نیروی برق بندر عباس، تولید نیروی برق شهید مفتح در لیست واگذاری سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی قرار داده شده است.

وی اظهار کرد: سد و نیروگاه شهید عباسپور ، نیروگاه برق آبی کوهرنگ و نیز شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران نیز در لیست واگذاری سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته اند.

بخش نظردهی بسته شده است..