برنامه عملیاتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدیرکل گمرک یزد خواستار تدوین برنامه ای عملیاتی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح استان شد.

حسن یاسری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: باید عوامل مؤثر در مبارزه با مواد مخدر در سطح استان شناسایی و احصا شده و پس از اولویت بندی هر یک این عوامل ، برنامه و راهکارهای عملیاتی در این حوزه تعریف شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص سند نقشه راه پیشگیری از اعتیاد استان یزد در این نشست افزود: این سند در طرح موضوع، شناسایی عوامل و ارائه راهکارهای پیشگیری دارای نقاط قوت است ، در بخش مبارزه نیز باید از داده های ترکیبی و تحلیلی و نظرات سازمان هایی نظیر نیروی انتظامی و گمرک نیز بهره گرفت.
مدیرکل گمرک استان یزد در تبیین این موضوع به لزوم تعیین ترکیب سنی جمعیت مصرف کننده و توزیع کننده اشاره کرد و گفت: بر اساس مبانی اقتصاد، ترجیحات مصرف کننده شکل دهنده ترجیحات تولیدکننده است ، با بررسی عامل سن جمعیت مصرف کننده و توزیع کننده و ترجیحات آنان می توان تغییر الگوی مصرف و حرکت جامعه مصرف کننده از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی را بررسی کرد.
یاسری با تاکید بر بهره گیری از روش های علمی در تدوین نقشه راه پیشگیری از اعتیاد اظهارداشت: در این سند پس از احصا و تعیین نقاط ضعف و قدرت باید تاثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر بررسی و بر اساس نظرات خبرگان این حوزه هر یک از عوامل اولویت بندی شوند.
وی ادامه داد: پس از اولویت بندی هر یک از عوامل باید راهکارهای عملی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تدوین و وظایف تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی استان، در حوزه مبارزه با مواد مخدر مشخص شود.
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..