رکورد روزنامه معاون سابق احمدی نژاد در دریافت یارانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) روزنامه وطن امروز که معاون سابق احمدی نژاد صاحب امتیاز آن است و هنوز بعد از دو سال از پایان دولت قبل، هیچ نقدی بر دولت مهرورز وارد نکرده و در موضوعات مهم فساد دولت پاک دست سکوت کرده، در دریافت یارانه مطبوعات در دولت گذشته رکورد زد.

 به گزارش خبرنگار روز نو، روزنامه وطن امروز که این روزها در حال مظلوم نمایی در خصوص دریافت یارانه است و روزانه علیه دولت خبرسازی می کند، تنها در سالهای ۸۸ و ۸۹ حدود ۲ میلیارد تومان برای روزنامه اش از دولت احمدی نژاد یارانه دریافت کرده است.
 روزنامه ای که مطمئنا نه در تیراژ و نه در توزیع و نه در تهیه مطلب (بدون هیچ ویژه نامه و انتشار همزمان در استان های کشور و فروش بالا) رقیب روزنامه های مهم کشور نبوده است و تازه یکسال از فعالیتش گذشته بوده و این رقم بالا (در حدود رقم دریافتی روزنامه های کیهان و اطلاعات و ایران) را دریافت کرده است.
مشخص نیست چگونه روزنامه ای نوپا با کدام منطق و محاسبه، این رقم دریافتی را از دولت احمدی نژاد به حسابش واریز شده است و سایر روزنامه ها حتی یک بیستم آن را هم دریافت نکرده اند!
جدول زیر، به خوبی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد چگونه به روزنامه معاون سابقش برای ایام انتخابات ۸۸ دستخوش داده است و سایر روزنامه ها را با عدالت خاص خود نواخته است:
 
نام روزنامه
یارانه دریافتی ۸۸
یارانه دریافتی ۸۹
وطن امروز
۷۵۰ ملیون تومان
یک میلیارد تومان
آرمان
۶ میلیون تومان
۴۱ میلیون تومان
ابتکار
۳۰۰ میلیون تومان
۲۰۰ میلیون تومان
اعتماد
۹۵ میلیون تومان
ابرار
۱۶۰ میلیون تومان
۸۲ میلیون تومان
بانی فیلم
۹۶ میلیون تومان
۱۲۰ میلیون تومان
تهران امروز
۳۹ میلیون تومان
۶۷ میلیون تومان
جمهوری اسلامی
۳۰۰ میلیون تومان
۱۶۵ میلیون تومان
خبر
۱۹۰ میلیون تومان
۹۵ میلیون تومان
خراسان
۴۱۰ میلیون تومان
۲۹۰ میلیون تومان
شرق
۱۵۰ میلیون تومان
قدس
۳۷۰ میلیون تومان
۲۸۰ میلیون تومان
هفت صبح
۱۲ میلیون تومان
۲۳ میلیون تومان
مردم سالاری
۱۳۶ میلیون تومان
۳۲۰ میلیون تومان

 

بخش نظردهی بسته شده است..