رییس دانشگاه علوم پزشکی

برپایی بیمارستان صحرایی، تمرین ایثار و فداکاری است

سومین بیمارستان صحرایی، با حضور مسولین استان و ریاست دانشگاه و مسولین بسیج جامعه پزشکی افتتاح شد.

محمد رضا میرجلیلی رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان اولین سخنران به تاریخچه پیدایش بیمارستانهای صحرایی اشاره کرد.

وی در صحبت های خو ضمن بیان این نکته که در جنگ اولین بیمارستان صحرایی توسط دکتر پاکنژاد و پس از آن توسط شهید دکتر رهنمون برپا شده بود. گفت برپایی بیمارستان صحرایی تمرین ایثار و فداکاری است.

میرجلیلی افزود: سیر تکاملی و کار تیمی منجر میشود که بیمارستان، هر سال با کیفیت بهتر از سال قبل برپا شده و با سرعت بیشتر ارایه خدمت نماید.

دکتر محمدرضا وفایی نسب، رییس سومین بیمارستان صحرایی که عنوان موفق ترین رده بسیج مستضعفین در جشنواره مالک اشتر را در کارنامه خود دارد در افتتاحیه بیمارستان گفت: قوا ی ما قوای مردمی است و در جنگ تحمیلی با حضور مردم پس از ۲۰۰ سال ایران توانست پیروز شود.

وفایی نسب هدف از برگزاری بیمارستان در حاشیه شهر را خدمت رسانی به جمعیت بیشتری از مردم دانست و افزود: در برپایی اولین بیمارستان با این که تجربه کافی نداشتیم حدود ۵۰۰۰ نفر پذیرش و درمان شدند. در سال دوم به بیش از ۷۰۰۰ نفر طی ۵ روز همراه با کلاس اموزشی وبهداشتی ارائه خدمت گردید.

وی خاطرنشان ساخت: یادمان باشد در کشوری زندگی می کنیم که برای برپایی نظام وحفظ آن مدیون خون شهدا هستیم وباید پاسدار خون شهیدان واین امنیت موجود باشیم.

بخش نظردهی بسته شده است..