هوشمند سازی بیش از۶۰۰مدرسه در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) بیش از ششصد مدرسه در استان یزد هوشمند سازی شده است .

رئیس اداره فناوری واطلاعات آموزش و پرورش استان یزدبه  تابناک یزد، گفت : ششصدو بیست آموزشگاه هوشمند در قالب هزاروششصد کلاس درس دراستان یزد وجود دارد که بیست و پنج درصد دانش آموزان استان از امکانات آن استفاده می کنند.
 پهلوان حسینی ایجاد زیرساخت های سخت افزاری مناسب و استاندارد ،شامل یک دستگاه رایانه، دیتاپروژکتور و تخته هوشمند برای هر کلاس ، تامین نرم افزارهای مورد نیاز و محتوای الکترونیک، آموزش مخاطبان برای استفاده از بستر سخت افزاری ایجاد شده و تولید محتوای الکترونیک، اجرای فرآیند های آموزشگاه و کلاس های درس بر پایه فناوری اطلاعات را ازجمله ویژگیهای مدارس هوشمند اعلام کرد.
وی افزود: افزایش میزان و سرعت یادگیری دانش آموزان با استفاده از محتوای الکترونیک، افزایش جذابیت کلاس درس، ارتباط یک به یک و یک به چند معلم و دانش آموزان در کلاس درس، صرفه جویی در زمان و هزینه، مدیریت فرآیند های اداری، آموزشی و پرورشی آموزشگاه بر پایه فناوری اطلاعات، تبدیل وضعیت مدارس از آموزش محور به پژوهش محور، ارتباط کادر آموزشگاه و معلمان با دانش آموزان و والدین آنها در بیرون از آموزشگاه ازجمله اهداف راه اندازی مدارس هوشمند است.
 رئیس اداره فناوری واطلاعات آموزش و پرورش استان یزد گفت : با تخصیص اعتباری حدود نه میلیاردریال تا پایان سال تحصیلی نودوچهار –نودوپنج ده درصد دیگرکلاسها هوشمند سازی می شوند. پهلوان حسینی افزود: دویست و بیست هزار دانش آموز یزدی در هزارو چهارصدوسی مدرسه ودر قالب هشت هزار کلاس درس در استان یزد مشغول به تحصیل هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..