انتصابات جدید در دانشگاه یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) رئیس دانشگاه یزد اخیرا با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌، مدیران گروه‌های آموزشی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی و اعضای هیأت تحریریه نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن را منصوب کرد. 

بر این اساس محمدرضا بلانیان به عنوان سرپرست گروه آموزشی معارف اسلامی و سیدحیدر میرفخرالدینی به عنوان مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی منصوب شدند.

همچنین احمد خدادادی دربان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، عبدالحمید انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد، رضا رحمان‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، احمدرضا مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، سیدمحمد اسماعیلی جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد فاتحی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد، مجید عطایی‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جواد غلام‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه یزد و حجت‌الله رنجب،ر عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان به عنوان اعضای هیات تحریریه نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن منصوب شدند.

 

همچنین محمد کمالوند و محمد زارع به عنوان اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور استان و علی غفورزاده یزدی، علیرضا مشرقی و حسین جوانشیری به عنوان اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های جامع علمی-کاربردی استان یزد منصوب شدند.

دانشجو

بخش نظردهی بسته شده است..