تحصیل ۷۵۲ دانش آموزدر مدارس صدرای استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) هفتصدو پنجاه ودو دانش آموز در مدارس صدرای استان یزد مشغول تحصیلند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان یزد گفت : از صدو چهل مدرسه صدرا کشور یازده مدرسه شامل شش باب پسرانه و پنج مدرسه دخترانه با هفتصدو پنجاه ودو دانش آموزدر دراستان یزد تحصیل می کنند.
حجت الاسلام سلطانی تربیت فرهیختگان وپژوهشگران اسلام شناس ،تقویت مبانی اعتقادی، دینی و انسانی دانش آموزان و توانمند سازی در عرصه فرهنگی جامعه را ازجمله اهداف راه اندازی مدارس صدرا عاعلام کرد.
وی افزود:دانش آموزان مدارس صدرا علاوه بردروس آموزش و پرورش هفده کتاب دیگر در زمینه فن سخنوری،اخلاق،احکام،عربی،علو م معارف قرآنی و تفسیرو مفاهیم قرآنی در این مدارس فرا می گیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان یزد گفت :مدارس صدرا در استان یزد از سال هشتاد وپنج راه اندازی شده و پیش بینی می شود در سال آینده سه مدرسه دیگربه این مدارس اضافه شود.
صداو سیما

بخش نظردهی بسته شده است..