نگرانی دختر دکتر شریعتی در یزد چه بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سارا شریعتی در سخنرانی خود در دانشگاه امام جواد (ع) یزد، مطالعات انجام شده در ایران در خصوص جامعه‌شناسی تشیع را نسبت به فراگیر بودن تشیع در همه سطوح واقعیت‌های زیستی ایرانیان ضعیف توصیف کرد.

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در جمع دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) یزد به تشریح پژوهش‌های خود و دانشجویانش در خصوص نسبت شیعه‌شناسی و جامعه‌شناسی در ایران پرداخت.


سارا شریعتی، مطالعات اروپاییان در مورد شناخت شیعه را قابل تأمل دانست و گفت: مدت بسیاری است که در ایران از شیعه‌شناسی می‌شنویم، اما به نظر می‌رسد چرخشی که در اروپا در این خصوص صورت گرفته در ایران مشاهده نمی‌شود.


فرزند سوم دکتر شریعتی، گفت: مبحث تشیع کمتر مورد مطالعات اجتماعی ایرانیان قرار گرفته و این از نقاط ضعف ماست.
این پژوهشگر جامعه‌شناسی دین افزود: به نظر می‌رسد باید نگاهی دوباره به تشیع در کشور ما شود؛ چراکه تشیع با احکام حقوقی، اقتصاد، سیاست و دیگر مقوله‌های ما آمیخته است.


شریعتی تشیع را مبحثی دانست که با همه سطوح واقعیت‌های زیستی ما ایرانیان گره خورده است و با این استنباط، بر لزوم ورود به مطالعات جامعه‌شناسی شیعه‌شناسی در ایران تأکید کرد.
وی در مورد تفاوت‌های جامعه‌شناسی دین و تشیع، جامعه‌شناسی تشیع را گونه‌ای از جامعه‌شناسی دین دانست که در آن از روش‌های جامعه‌شناسی و نظریه پردازان جامعه‌شناسی استفاده می‌شود.


سارا شریعتی، مجموع پژوهش‌های اجتماعی در حوزه تشیع در ایران را ضعیف دانست و سه حوزه پر اهمیت در پژوهش‌های ایرانیان در خصوص شیعه را به ترتیب مربوط به روحانیت، زیارت و مناسک عنوان کرد.
وی به نتایج پژوهش گروهی سه نفر از دانشجویان مقطع دکترای خود در خصوص تشیع اشاره کرد و در این خصوص به ترتیب استان‌های تهران، قم، مشهد و اصفهان را دارای بیشترین سهم انتشار آثار مرتبط با تشیع عنوان کرد.


به گفته وی، بر اساس این پژوهش‌ها، فراوانی آثار منتشر شده در خصوص جامعه‌شناسی تشیع در ایران به تفکیک حوزه به ترتیب مربوط به تاریخ اجتماعی تشیع، روحانیت و مرجعیت است.
شریعتی بیشترین آثار مربوط به جامعه‌شناسی تشیع در ایران را به ترتیب متعلق به مرحوم دکتر علی شریعتی و شهید مرتضی مطهری با یازده و هشت اثر عنوان کرد.


در بخش دوم این نشست علمی، سه تن از پژوهشگران جامعه‌شناسی تشیع که از دانشجویان سارا شریعتی در مقطع دکترا هستند به بیان پژوهش‌های خود در خصوص مطالعات انجام شده در مورد تشیع، زیارت و مناسک شیعیان ایران پرداختند.

خبرآنلاین

 

بخش نظردهی بسته شده است..