دختر علی شریعتی در یزد عنوان کرد:

انتقاد سارا شریعتی از کمبود کتاب های جامعه شناسی در کشور

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با اشاره به سابقه 80 ساله علم جامعه شناسی در ایران گفت: در کشورمان کتاب های جامعه شناسی مطلوبی تالیف نشده است و از منابع خارجی استفاده می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سارا شریعتی در نشست علمی با عنوان گرایش های جدید در علوم اجتماعی معاصر در دانشگاه یزد افزود: با گذشت ۸۰ سال از توجه به علم جامعه شناسی در ایران، حتی کتابی در باره تاریخ جامعه شناسی در کشورمان موجود نیست.
وی اظهار کرد: در ایران سه جریان جامعه شناسی شامل بالینی، انتقادی و مردم دار بیشتر شناخته شده است.
شریعتی با بیان اینکه دانشگاه مهمترین پایگاه جامعه شناسان است، خاطرنشان کرد : البته بهترین جامعه شناسان در بین مردم و نه به طور صرف در دانشگاه ها حضور دارند و با سنت روشنفکری جامعه در ارتباط هستند.
وی ادامه داد: در جامعه شناسی باید به سه موضوع مهم نزدیک شدن، عمومیت یافتن و مداخله گری توجه شود.
شریعتی خاطر نشان کرد: جامعه شناسی در ایران از آغاز تاکنون در همه نسل ها با سنت روشنفکری جامعه و تغییر اجتماعی پیوند داشته است.
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص موضوع حاشیه نشین ها در جامعه شناسی اظهار کرد: حاشیه ها گاهی می توانند خطرناک باشند و متن را تهدید کنند، از این رو باید جدی گرفته شوند.
شریعتی درباره افزایش قبولی دانش آموزان دختر نسبت به پسر در دانشگاه ها گفت: موضوع ورود به دانشگاه اهمیت چندانی ندارد، بلکه فارغ التحصیلی و استفاده از نیروهای تحصیل کرده در امور مختلف اهمیت دارد.

ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..