طی ارسال پیامک:

تکذیب احتمال ریاست رئیس حزب اعتدال و توسعه بر دانشگاه یزد

رئیس حزب اعتدال و توسعه با پیامکی به یزدی نیوز، خبر احتمال انتصابش به سمت رئیس دانشگاه آزاد یزد را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)   دهستانی در این پیامک آورده است: مطلب مندرج در سایت مبنی بر رییس دانشگاه ازاد من کاملا تکذیب میکنم، اصلا ریاست من مطرح نبوده است.
وی در بخش دیگری از این پیامک اورده است: من برای هیچ سمتی رایزنی برای خودم ندارم.
 

بخش نظردهی بسته شده است..