رتبه آخر ایران در جذب استعدادها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) ،رئیس مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت را منفی ۱.۶ و رشد صنعتی در صنایع کلیدی را منفی ۱۹.۷ اعلام کرد و گفت: رشد یک درصدی اقتصاد متاثر از رشد ۵.۷ درصدی کشاورزی و ۰.۹ درصدی بخش خدمات است.

 
 عادل آذر در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی با اشاره به چالش های مدیریت اجرایی به روایت آمار بیان کرد: به چالشهای این دو مدیریت باید نگاه عمومی داشت چرا که مدیریت اجرایی دربخش خصوصی متاثراز بخش دولتی است.
 
وی افزود: در وهله نخست محیط تحت مدیریت باید بر اساس عدد وارقام باشد.
 
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه با اشاره به میانگین ساعت صرف شده در کار و فعالیت شغلی در یک شبانه روز گفت: در ایران هر فرد بالای ۱۵ سال به طور متوسط در یک شبانه روز۲ ساعت و ۴۶ دقیقه کار مفید انجام می دهد درحالی که بیشترین زمان کار مفید مربوط به آلمانی ها با آمار ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه از ۲۴ ساعت است.
 
رتبه آخر ایران در جذب استعدادها
 
وی ادامه داد: رتبه جذب شاخص استعداد در ایران در بین ۸ کشور منطقه هشتم و از بین ۱۴۳ کشور جهان ۱۳۹ است.
 
عادل آذر گفت: رتبه شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران از بین ۱۰ کشور منطقه نهم و از بین ۱۸۵ کشور جهان ۹۹ است این در حالی است که آخرین آمار از جمعیت ایران به رقم ۸۷میلیون و ۶۴هزار نفر اشاره دارد .
 
رتبه ایران در هدر روی منابع مالی
 
وی افزود: شاخص میزان هدر روی منابع مالی در ایران از میان ۱۰ کشور رتبه ۵ و از میان ۱۴۳ کشور جهان ۸۲ است.
 
این استاد دانشگاه بیان داشت: بر اساس شاخص زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار رتبه ایران در بین ۱۲ کشور منطقه ششم ارزیابی شد این در حالی است که رتبه آن از بین ۱۸۹ کشور جهان ۸۲ است.
 
وی ادامه داد: بررسی شاخص مالکیت در ۱۰ کشور منطقه حاکی از رتبه هشتم برای ایران است و این رقم برای ایران در بین ۱۴۳ کشور جهان ۱۲۷ اعلام شد.
 
وضعیت دست و پاگیر مقررات
 
عادل آذر ادامه داد: وضعیت دست و پا گیر بودن مقررات در ایران نشان می دهد از بین ۱۰ کشور منطقه ایران رتبه نهم و از بین ۱۴۳ کشور جهان رتبه ۲۴ را دارد.
 
فیلترینگ و کاهش دسترسی به آخرین فناوری
 
وی افزود: فیلترینگ و کاهش پنهای باند اینترنتی در ایران باعث شده میزان دسترسی ایران به آخرین فناوری از بین ۸کشور منطقه ایران هفتم شود و این رقم در بین ۱۴۳ کشور جهان از رتبه ۱۲۲ فراتر نرود.
 
رئیس مرکز آمار ایران گفت: شاخص مصرف سوخت های فسیلی که به مصرف سرمایه اشاره دارد برای ایران در بین ۹ کشور منطقه رتبه ۶ و دربین ۱۳۲ کشور جهان ۱۲۶ است.
 
وی ادامه داد: ارزیابی حاکمیت قانون در حل اختلافات در بین ۱۰ کشور منطقه نشان می دهد رتبه ایران نهم و دربین ۱۷۵ کشور رتبه ۹۴ است.
 
شاخص انحراف از بودجه عمومی
 
این استاد دانشگاه با اشاره به شاخص انحراف از بودجه عمومی بیان کرد: این شاخص نشان می دهد دولت در مصرف بودجه چقدر منظم است که بر اساس آن رتبه ایران در بین ۱۰ کشور هشتم و در بین ۱۴۳ کشور ۸۳ است چرا که گردش مالی دولت در دستگاه ها و سازمان ها حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 
ناکارآمدی دولت
 
وی افزود: اثر بخشی دولت در کشور نشان می دهد رتبه ایران از سال ۲۰۰۶ تا کنون در بین ۱۶ کشور از رقم ۱۴ بهتر نشده و در بین ۱۵۱ کشور جهان به رقم ۱۳۹ رسیده است این شاخص نشان می دهد دولت خروجی های کارآمدی نداشته است به طوریکه در پروژه های عمومی شاخص کارآیی ۵۵ درصد است یعنی ۴۵ درصد از بودجه های عمومی هدر رفته است.
 
عادل آذر با اشاره به توزیع جمعیتی کشور در شهر و روستاها گفت: آمار نشان می دهد جمعیت روستایی ۲۹ درصد و جمعیت شهری ۷۱ درصد است درحالی که با توجه به زیر ساخت های هر یک از این شهرها مشخص می شود صرفا در دولت قبل نام این روستا ها به شهر تغییر کرده در حالیکه وضعیت آنها همانند یک روستا است و به این ترتیب در واقع ۴۴ درصد جمعیت ایران در روستاها سکونت دارد.
 
وی افزود: گستره سازمانها و شرکتها دولتی مختلف در حوزه ای مانند فرهنگ مانع از آن شده که بخش خصوصی بتواند وارد عرصه شود و کارآیی لازم را داشته باشد.
 
وضعیت رابطه استخدام با رشته تحصیلی
 
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت تطبیق رشته تحصیلی و شغل افراد استخدام شده در دولت گفت: در یکی از وزارتخانه ها ۴۴.۴درصد افراد استخدام شده در رشته های مربوط به شغلشان تحصیل نکرده اند و تنها ۵۵.۶ آنها مدرک تحصیلی مرتبط با شغلشان داشته اند همچنین در یکی دیگر از سازمانهای دولتی رشته تحصیلی ۵۸.۴ افراد استخدام شده با شغل آنها ارتباطی ندارد.
 
رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: لازم است برای نظارت و رسیدگی در عملکرد مدیران در حوزه های مختلف سازمان نظام مدیریتی تشکیل شود تا ضمن ترویج رفتار حرفه ای و اخلاق گرا بین مدیران نظارتی بر درستی کار آنها داشته باشند.
 

وی افزود: انتظار می رود سازمانی همانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی برای مدیران ایجاد شده تا بتوانند ضمن بازخواست آنها در مشکلات ایجاد شده از آنها نیز حمایت کنند.
میزان

بخش نظردهی بسته شده است..