مقاوم سازی۳۳۳ کلاس درس در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) ۳۳۳کلاس درس در قالب ۳۵مدرسه در استان یزد مقاوم سازی شد .

مدیر کل نوسازی مدارس استان یزدبه  تابناک یزد، گفت : از سال هشتادوشش تاکنون سی و پنج کلاس درس با متراژسی و پنج هزار مترمربع مقاوم سازی شده است.
محمدی افزود: پیش بینی شده است که در برنامه ششم توسعه دو هزار و ششصد کلاس درس در استان یزد مقاوم سازی شود.
وی گفت :تاکنون هفتصدوبیست و سه کلاس درس تخریب وبازسازی شده وتاپایان برنامه ششم دویست و چهار کلاس فرسوده باقی مانده نیز تخریب و بازسازی خواهد شد.
محمدی افزود :در دوسال گذشته سیستم گرمایشی هزاروهفتادکلاس درس استانداردسازی شده است و امسال نیز سیستم گرمایشی ششصد کلاس درس استانداردسازی می شود.
مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد گفت دویست وبیست هزار دانش آموز در هزار وچهارصد وسی مدرسه و هشت هزاروپانصد کلاس درس در استان یزد تحصیل می کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..