کارگاه توانمند سازی مدیران بیمارستانها در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) کارگاه توانمند سازی مدیران بیمارستانها در یزد برگزارشد.

رئیس اداره امور بیمارستانهای حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت : این کارگاه باحضور چهل نفر از مدیران بیمارستانها،روسای ادارات و مسئولان حسابداری بیمارستانهای استان یزد برگزارشد.

رئیس اداره امور بیمارستانهای حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت :این دومین نشست از چهارده سلسله نشستهایی است که به صورت هفتگی با هدف افزایش توان مدیریتی مدیران بیمارستانهاو چگونگی کنترل و کاهش هزینه های بیمارستانی برگزار می شود.
کامجو , روشهای محاسبه و آمار،توانمند سازی مدیران بیمارستانها،کنترل هزینه ها دربیمارستانها و کاربردسیستمهای اطلاعات مدیریت در اداره بیمارستانها را ازجمله مباحث این کارگاهها اعلام کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..