استاندار اسبق یزد:

دولت نهم و دهم تخلفات زیادی را در حوزه تعاون انجام داد

در برنامه پنجم توسعه کشور دولت نهم و دهم تخلفات زیادی را در حوزه تعاون انجام داد که همین امر سبب شد بسیاری از قوانین و مصوباتی که برای بخش‌ تعاون در نظر گرفته شده بود، مغفول بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از غرفه ایلنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس کلانتری استاندار اسبق یزد با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در کشور گفت: در برنامه پنجم توسعه کشور دولت نهم و دهم تخلفات زیادی را در حوزه تعاون  انجام داد که همین امر سبب شد بسیاری از قوانین و مصوباتی که برای بخش‌ تعاون در نظر گرفته شده بود، مغفول بماند.

وی تصریح کرد: ما سعی کرده‌ایم در برنامه ششم توسعه این ظرفیت‌ها را فعال و بخش تعاونی کشور را تقویت کنیم.

بخش نظردهی بسته شده است..