اعتراض به نحوه ارائه خدمات رفاهی:

تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد/کیفیت نامناسب غذاهای دانشگاه

دانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به نحوه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) به نقل از یزد فردادانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به نشانه اعتراض به کیفیت نامناسب غذاهای سلف سرویس دانشگاه ،غذاهای خود را به صورت کامل در محوطه دانشگاه رها کردند.

دانشجویان با اقدام منحصر به فرد خود خواستار رسیدگی مسئولین این دانشگاه به امکانات رفاهی دانشجویان شدند.

یکی از دنشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق به خبرنگار یزدفردا اظهار داشت :روزگاری شده که قشر تحصیلکرده برای نشان دادن اعتراض خود به اینگونه روش ها متوسل شوند.

وی همچنین گفت:متاسفانه هر چه دانشجویان مشکلات را به مسئولین منتقل می کنند با بی توجهی مسئولین روبرو می شوند .

یکی دیگر از دنشجویان به خبرنگاریزدفردا گفت:متاسفانه غذاهای سلف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با غذاهای ندامتگاه مرکزی قابل مقایسه نیست و دانشجویان شهرستانی به ناچار مجبورند از این غذاها استفاده کنند و ای کاش مدیر دانشگاه حداقل در این مورد نظارت می کردند !!

داشجویان از بی توجهی مسئولین به امکانات آموزشی و کارگاهی نیز اعتراض داشته و امید وارند مسئولین دانشگاه  حداقل های استانداردهای  آموزشی را برای دانشجویان فراهم کنند تا دانشجویان بتوانند به جای راهکار  برای نشان دادن مشکلات به مدیریت دانشگاه به تحصیل بپردازند!!!!

بخش نظردهی بسته شده است..