آغاز برداشت ذرت دانه ای در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) برداشت ذرت دانه ای در استان یزد آغاز شد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان یزد گفت :سطح زیر کشت ذرت دانه ای در استان یزددو هزاروچهارصدو سی و پنج هکتار است که شهرستان خاتم با دو هزاروسیصد هکتار بیشترین سطح زیر کشت ذرت دانه ای را در استان یزد به خود اختصاص داده است.

فاضلی افزود:متوسط عملکرد سالانه ذرت دانه ای هفت تن در هکتار است بدین معنی که سالانه هفده هزارتن ذرت دانه ای در استان یزد برداشت می شود.
مدیر زراعت جهادکشاورزی استان یزد گفت : سطح زیر کشت ذرت در استان یزد دو هزار و هشتصدو سی وپنج هکتار است که دو هزار چهار صدو سی وپنج هکتار آن به کشت ذرت دانه ای و چهارصد هکتار آن به کشت ذرت علوفه اختصاص دارد.
صداوسیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..