همایش نومفهوم شناسی سازه های روان شناسی در یزد

no-thumbs

همایش نومفهوم شناسی سازه های روان شناسی با دیدگاه اسلامی که با سخنرانی مدیر گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد و عنوان همایش مورد تشریح و توصیف قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)،دکتر فلاح مدیر گروه مشاوره دانشگاه آزاد یزد  گفت : نو مفهوم شناسی  سازه های روانشناسی با رویکرد اسلامی با اسلامی کردن علوم انسانی متفاوت است .

فلاح افزود : در واقع نو مفهوم شناسی این سازه ها بدین معنی است که سازه ها را در قالب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم .

وی گفت : نو مفهوم شناسی ابزار اندازه گیری و نیز معادل یابی مفاهیم روان شناسی و نیز آسیب شناسی با توجه به این رویکرد ،بخش هایی است که دانشجویان می توانند مقاله های خود در این زمینه ها ارائه دهند .

دکتر فلاح افزود : در نهایت بعد از ارائه مقاله دانشجویان و اساتید می توانند با یکدیگر برای بررسی و تحلیل مقاله ها به مناظره بنشینند .

ودر پایان خاطر نشان کرد : دانشجویان باید چکیده مقا له های خود را تا ۱۵ آذر ماه امسال ارائه داده و اصل مقاله ها را تا اردیبهشت سال آینده به دبیر خانه همایش ارسال کنند .

بخش نظردهی بسته شده است..