بازدید معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور از بافت تاریخی یزد

بخش نظردهی بسته شده است..