تشیع شهدای گمنام در میبد

عکس از الیاس دهقانی

منابع استفاده شده:
صدای میبد

بخش نظردهی بسته شده است..