پنجاه و دومین کمیته تبلیغات استان یزد برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  پنجاه و دومین کمیته تبلیغات استان یزد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد،با تغییر۲مدیرمسئول کانونهای آگهی وتبلیغاتی موافقت بعمل آمد. همچنین مجوز پروانه یک کانون تبلیغاتی لغو و با اعطای مجوز ۱۱ پرونده متقاضی تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی موافقت گردید. لازم به ذکر است در حال حاضر۲۱۴ کانون آگهی و تبلیغاتی در استان یزد فعالیت می نمایند.

بخش نظردهی بسته شده است..