رزمایش الی بیت المقدس در یزد‎+عکس

رزمایش الی بیت المقدس ر یزد برگزار شد.

بخش نظردهی بسته شده است..