دست سودجویان به بناهای تاریخی کوتاه شود

no-thumbs

باید زمینه عملی برای کوتاه کردن دست سودجویان از آسیب رساندن و تخریب بناهای تاریخی و فرهنگی فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  محمدرضا بزرگی پور عضو هیات مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: با توجه به پیشینه و موقعیت تاریخی و فرهنگی ایران، میراث فرهنگی در گذشته یکی از فقیرترین حوزه ها در کشور بوده که مقایسه تطبیقی با کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی بیانگر فاصله معنادار ما در این زمینه است.

وی با غیرمتفکرانه خواندن عملکرد دولت سابق در زمینه احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ادامه داد: متأسفانه نگاه ها در گذشته در این زمینه تنگ نظرانه بوده و صنعتی که می توانست به اندازه فروش نفت برای ما سودآوری داشته باشد، مغفول مانده است.
بزرگی پور با بیان اینکه حوزه های تاثیرگذار مانند صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی باید قدرت و اختیار اجرایی برای برخورد با تخریب کنندگان اماکن تاریخی و فرهنگی را داشته باشد، افزود: امیدواریم بسترهای عملی برای کوتاه شدن دست سودجویان و کاسبان از آسیب رساندن و تخریب بناهای تاریخی و فرهنگی ایجاد شود و اقدامات مقابله ای با تخریب کنندگان با قدرت صورت گیرد.
وی با تأکید برلزوم تسریع در فرآیند ورود بناهای تاریخی و فرهنگی به چرخه مرمت و بهره وری یادآور شد: ورود بخش خصوصی به عرصه یاد شده، زمینه ساز تحقق توسعه پایدار و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ورود گردشگران خارجی به کشور و استقبال گردشگردان داخلی می شود.
به گزارش میراث آریا،عضو هیات مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخ و فرهنگی در پایان گفت: باید برای پیشبرد اهداف تعیین شده در حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی به فعالان این حوزه توجه جدی تری صورت گیرد و از نظرات افراد باتجربه و متعهد در این حوزه به عنوان مشاوران امین استفاده شود تا هرچه سریعتر به اهداف تعیین شده دست یابیم.

بخش نظردهی بسته شده است..