رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد:

«ساها» استفاده بهینه ازامکانات آزمایشگاهی دانشگاهی است

no-thumbs

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: طرح ساها در راستای اجرایی شدن طرح‌های تجمیع، یکی از تصمیمات و اقدامات صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی است که می‌تواند باعث جلوگیری از موازی‌کاری و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی واحدهای دانشگاهی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) ، دکتر محمدرضا اسلامی در نخستین جلسه سامانه آزمایشگاه‌های همکار دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور اعضای کمیته متشکل از نمایندگان واحدهای استان یزد تشکیل شد با توجه به تاکید ریاست عالیه دانشگاه و دیگر مسئولان بر اجرایی شدن این طرح گفت: با این وجود، سامانه‌ای ایجاد می‌شود تا به واسطه آن تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و از این طریق، ارگان‌ها، نهادها و افرادی که نیازمند استفاده از این دستگاه‌ها هستند، اعلام نیاز کرده و پس از تایید، امکان استفاده از این تجهیزات را به دست می‌آورند.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، پیشنهاد داد که در راستای تکمیل این طرح، واحدهای دانشگاهی می‌توانند با توجه به روند توزیع جدید دانشجو با تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق انتقال و یا فروش دستگاه‌های آزمایشگاهی مازاد خود به دیگر واحدها در بهینه‌سازی هر چه بیشتر این طرح اقدام کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: ساها سه هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همواره دارای رقبای مختلفی است و باید توانمندی‌های خود را ارائه کند، همچنین با وجود برخی دستگاه‌های گران‌قیمت در واحدهای مختلف و حرکت دانشگاه به سمت تحصیلات تکمیلی و نیاز به سرویس های آزمایشگاهی باید با برنامه ریزی حداکثر استفاده را از این دستگاه‌ها برد و سوم اینکه از موازی کاری و استفاده بی رویه از منابع جلوگیری شود.

در ادامه جلسه اعضای این کمیته به بررسی وضعیت و تجهیزات واحدهای استان و روند بهینه سازی استفاده از تجهیزات پرداختند.

بخش نظردهی بسته شده است..