نماینده دلواپس در کنار نماینده یزد+عکس

نماینده یزد در کنار بذرپاش نماینده دلواپس و منتقد دولت نشسته است.

بخش نظردهی بسته شده است..