“دادستان” به عضویت هیات اجرایی انتخابات درآمد

no-thumbs

ایسنا: نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) بر اساس تبصره یک این ماده، در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

براساس تبصره ۲ ماده مذکور، در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، برای برگزاری هر دو انتخابات هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی (شهرستان و بخش) با ترکیب فرماندار، رییس اداره ثبت احوال، دادستان و ۸ نفر از معتمدان تشکیل شده و هیات مزبور وظیفه برگزاری هر دو انتخابات را براساس قوانین موضوع دارد.

براساس تبصره ۳، در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل گردیده است یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش یکی از ۸ نفر معتمدان مذکور در تبصره ۲ این ماده می‌باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..