ارجاع پرونده ۳ نشریه به دادگاه

no-thumbs

جلسه امروز (4 آبان ماه) هیأت نظارت بر مطبوعات با حضور اکثریت اعضا بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) در این جلسه مقرر شد به روزنامه‌ «وطن امروز» بایت درج مطلبی با عنوان "چه کسی بود صدا زد سیمان؟" منتشرشده در تاریخ ۲۶ مهرماه تذکر داده شود و پرونده روزنامه به دادگاه ارجاع شود.

همچنین به هفته نامه «9دی» بابت مطلبی با عنوان "این رای مخدوش است" منتشرشده در تاریخ ۲۵ مهر تذکر داده شود و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شود.

بنابر این گزارش در این جلسه مقرر شد به دو ماهنامه "چشم انداز ایران" بابت درج مطلبی با عنوان " چرا ملی؟ چرا مذهبی؟" تذکر داده شود و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شود.

بخش نظردهی بسته شده است..