افزایش زنان سیگاری در ایران

no-thumbs

بر اساس اطلس وضعیت زنان ایران، میزان مصرف دخانیات درهر100 نفر زن کل کشور در سال 1383 ،4.3 درصد و در سال 1389، 6.9 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) در مقایسه مصرف دخانیات در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹ در کل کشور همانگونه که آمارها نشان می دهند مصرف دخانیات زنان کل کشور در سال ۱۳۸۹ ،۲.۶ درصد افزایش یافته است که با توجه به این آمار می‌توان انتظار افزایش مصرف مواد دخانی را در بین زنان کل کشور در سالهای آینده داشته باشیم. 

 
بر اساس اطلس وضعیت زنان کشور که توسط معاونت امور زنان تهیه شده است، میزان موسسات درمانی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ درکل کشور روند یکسان و برابری را داشته است و در فاصله ۱۵ سال مذکور هیچگونه افزایش و کاهشی در میزان موسسات درمانی فعال کل کشور وجود نداشته است. میزان تخت‌های موسسات درمانی فعال کل کشور نیز طی ۱۵ سال مذکور روندی سینوسی داشته است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ میزان تختها افزایش داشته است و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ میزان تختهای موسسات درمانی فعال کل کشور کاهش یافته است. 
 
همچنین میزان مراکز خانه های بهداشت روستایی کل کشور طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی داشته است. میزان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی کل کشور نیز طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی داشته است و همچنین در مقایسه میزان مراکز درمانی و بهداشتی نقاط شهری و روستایی کل کشور میزان شاخص مذکور، در نقاط شهری در طی ۱۵ سال مذکور بیشتر از نقاط روستایی است. 
 
میزان کل پزشکان کل کشور هم طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰روند سینوسی داشته است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ کاهش میزان کل پزشکان، در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ افزایش میزان کل پزشکان همچنین در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ میزان کل پزشکان(عمومی و متخصص) کاهش یافته است. البته لازم به یادآوری است که آمار سال ۱۳۹۰ مربوط به پزشکان متخصص جراحی پلاستیک و آسیب شناسی نیست. 
 
درصد آگاهی صحیح زنان درباره پیشگیری از ایدز کل کشور در سال ۱۳۸۹، از هر ۱۰۰ زن ۵۴-۱۵ سال در کل کشور، ۳۱.۹ درصد و همچنین از هر ۱۰۰ نفرزن ۲۴-۱۵ سال در کل کشور ۱۹.۶ درصد آگاهی صحیحی درباره پیشگیری از ایدز داشته اند. 
 
بر اساس این گزارش، طبق گزارش اطلس وضعیت زنان کشور درصد زایمان قبل از ۱۸ سالگی زنان ۲۴-۲۰ ساله کل کشور در سال ۱۳۸۹ از هر صد زایمان در کل کشور ۵.۲ درصد زایمان‌ها قبل از ۱۸ سالگی بوده است. پوشش مراقبتهای دوران بارداری(حداقل ۶ بار) در کل کشور در سال ۱۳۷۹ ، ۷۹.۸ درصد ، در سال ۱۳۸۴، ۹۴.۳ درصد و در سال ۱۳۸۹ ، ۹۶.۹ درصد بوده است. پوشش مراقبتهای دوران بارداری طی ۱۰سال مذکور نیز دارای روندی افزایشی بوده است. درصد شیوع استفاده از کل روشهای پیشگیری از بارداری در زنان ۴۹-۱۵ سال در سال ۱۳۷۹، ۷۳.۸ درصد ، در سال ۱۳۸۴ ، ۷۸.۹ درصد و در سال ۱۳۸۹ ، ۷۷.۴ درصد بوده است. در مقایسه این شاخص در سال ۱۳۷۹ با سال ۱۳۸۹ شیوع و استفاده از انواع روش‌های پیشگیری از بارداری در بین زنان کل کشور در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. 
 
زایمان به طریق سزارین در کل کشور نیز در سال ۱۳۷۹، ۳۵ درصد ، در سال ۱۳۸۴ ، ۴۰.۴ درصد و در سال ۱۳۸۹ ،۴۵.۶ درصد بوده است. همچنین در مقایسه زایمان به طریق سزارین در کل کشور در سال ۱۳۷۹ با سال ۱۳۸۹، زایمان به طریق سزارین در کل کشور در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. به طوریکه از هر ۱۰۰ زایمان در کل کشور ۹۵.۳ درصد در مراکز بهداشتی اتفاق افتاده است که ۸۳ درصد مربوط به بخش دولتی و ۱۲.۴ درصد مربوط به بخش خصوصی و ۳.۸ درصد در منزل اتفاق افتاده است. 
 
در سال ۱۳۸۹ از هر ۱۰۰ زن کل کشور، ۱۳.۸ درصد مبتلا به بیماری‌های مفصلی،۴.۱ درصد مبتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی، ۱.۷ درصد مبتلا به آسم،۲.۷ درصد مبتلا به بیماری دیابت و ۲.۵ درصد مبتلا به بیماری‌های پوستی بوده‌اند. 
 
همچنین طبق این اطلس، وضعیت زنان کل کشور در شاخص رضایت از زندگی به این شرح است: از هر ۱۰۰ نفر زنی که در کل کشور ساکن بوده اند. ۸۹.۵ درصد رضایت از زندگی با خانواده ،۷۹.۲ درصد رضایت از دوستان، ۷۸.۳ درصد رضایت از محل تحصیل، ۸۱.۲ رضایت از شغل فعلی،۷۱.۲ درصد رضایت از محیط زندگی ،۸۶.۹ درصد رضایت از خود،۶۴.۲ درصد رضایت از درآمد داشته‌اند.
منبع: ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..