عکس هستی مهدوی فر روی پشت بام یک بنا در یزد

بخش نظردهی بسته شده است..