عکس:قدیمی‌ترین فردی که عکسش موجود است

هانا استیلی، متولد ۱۷۴۶ و عکس در ۱۸۴۰؛ احتمالا قدیمی‌ترین فردی است که عکسش موجود است.

بخش نظردهی بسته شده است..