انتصاب دبیر هفته ملی پژوهش و فناوری استان یزد

no-thumbs

رئیس دانشگاه یزد در حکمی از سوی استاندار یزد به عنوان دبیر هفته ملی پژوهش و فنآوری استان یزد معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز،استاندار یزد در حکمی، اولیا، رئیس دانشگاه یزد را به عنوان هفته ملی پژوهش و فنآوری استان یزد معرفی کرد.

 در این ابلاغ خطاب به رئیس دانشگاه یزد آمده است: «با عنایت به اینکه مراسم و برنامه‌های هفته پژوهش و فنآوری از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ آذرماه امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود، به منظور انسجام بیشتر در برگزاری مراسم استانی و هماهنگی و تعامل با عرضه‌کنندگان و بهره‌برداران دستآوردهای پژوهشی و فنآوری و با توجه به تجربیات و سوابق جناب‌عالی و فعالیت‌های دانشگاه یزد در این حوزه، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر هفته ملی پژوهش و فنآوری استان یزد تعیین می شوید».

بخش نظردهی بسته شده است..