باحضور نماینده صنعتگران، روحانیان، زرتشتیان و دانشگاهیان:

تشکیل هیات حامیان دانشگاه یزد

هیات امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد باحضور 15 نفر از شخصیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تشکیل و رئیس و نایب رئیس و دبیر این بنیاد انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز دکتر محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد در آغاز این نشست از همهٔ کسانی که در پایه‌گذاری دانشگاه و همچنین تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه یزد نقش داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

دکتر جلیل شاهی نخستین رییس دانشگاه یزد هم در ادامه این نشست گفت: استفاده از ظرفیت‌های خیرین تحت عنوان بنیاد خیرین و حامیان از زمان ریاست دکتر وحدت آغاز اما در زمان‌های بعد کمرنگ‌تر شد. مسالهٔ تشکیل این بنیاد، برنامه‌ای است که در بیشتر دانشگاه‌ها در حال پیگیری است.

عضو هیات امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد افزود: کار خود را از خرداد ماه آغاز کرده ایم و با بحث و بررسی‌های انجام‌شده هیات موسس انتخاب و اساسنامه نیز تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: این بنیاد دارای سه رکن اساسی هیات موسس، هیات‌امنا و هیات‌مدیره است که کار انتخاب هیات موسس تقریبا انجام شده و در حال تکمیل دو رکن دیگر هستیم.

در ادامه، دکتر جلیل شاهی به عنوان رییس، دکتر محمدعلی وحدت به عنوان نایب‌رییس و خانم مهندس اکرم فداکار به عنوان دبیر هیات‌امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد برگزیده شدند. همچنین در این جلسه درخصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرسان بنیاد و مسایل دیگر درخصوص ادامهٔ فعالیت بنیاد، بحث و تبادل نظر شد.

مهندس سید محمد احرامیان، دکتر اسفندیار اختیاری، سیدمحمد حسینی‌المدرسی، محمدرضا بابایی، دکتر جلیل بهارستان، دکتر محمدصالح اولیا، دکتر محمدحسین امید، حبیب‌الله بیطرف، دکتر جلیل شاهی، حسن رسولیان، مهندس اکرم فداکار، دکتر حاجب مرتاض، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین ‌محمدحسن معزالدینی، محمدحسین نجفی و دکتر محمدعلی وحدت اعضای هیات‌امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد هستند.خبرانلاین

بخش نظردهی بسته شده است..