صنعت بسته بندی غذا,گام مهم کاهش فقر غذایی

دومین روز از همایش جهانی روز جهانی غذا با حضور معاون غذا و داروی دانشگاه, مسولین فنی واحدهای تولیدی, اجرای برنامه های متنوع و تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه و برتر در سطح استان,به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد; این همایش با هدف تبیین سیاست های سازمان غذا و دارو جهت تولید غذای سالم و ایمن,تعامل بین بخشهای مختلف درگیر در حوزه مواد غذایی,آرایشی و بهداشتی و نیز معرفی واحدهای تولیدی و مسولین فنی برتر استان توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه در این همایش,ضمن تبریک روز جهانی غذا به مدعوین,اظهار داشت: فلسفه این روز نرمال کردن مصرف غذا و تولید غذای سالم توسط صنعتگران و واحدهای تولیدی است.

محمد حسین مصدق در این همایش,با تاکید بر فقر غذایی موجود در جهان, افزود:با توجه به این مشکل جهانی, صنعتگران و تولید کنندگان مواد غذایی باید مواد غذایی را در بسته بندی هایی ارائه دهند تا کمترین میزان اسراف از سوی مصرف کننده بوجود آید.

وی افزود: با هدف کمک به گرسنگان و محرومان در دستیابی به طبیعی ترین حق خود,ضروری است تا صنعت بسته بندی مواد غذایی با توجه به برآورد نیاز مصرف کننده,به این امر اقدام و مواد غدایی را در بسته بندی مناسب به مصرف کننده نیز ارائه کند.

وی با اشاره به نقش صنعتگران و تولید کنندگان در سلامت مردم اظهار داشت: امروز بیماریهای غذا زاد و عفونی ریشه کن شده و تولید غذای سالم با کیفیت مطلوب,نیازمند همراهی صنایع غذایی در ارائه غذاهای عاری از هرگونه مواد شیمیایی و افزودنی های غیر مجاز است.

در پایان این همایش از واحدهای صنعتی و مسولین فنی برتر و نمونه استان تقدیر بعمل آمد.

خبرنگار; لیلا پورزارع

 

بخش نظردهی بسته شده است..