ضرورت پویش رسانه ای خانواده

خانواده بعنوان مهمترین محورو نهاد اجتماعی درجامعه هم متاثر ازشرایط جامعه و هم برکل جامعه و شرایط آن تآثیر گذار می باشد و هر چقدر انسجام، همبستگی  و وفاق میان خانواده ها بیشتر باشد درهمبستگی کل جامعه تا ثیر گذاشته و چناچه آسیبی به خانواده ها و ساختار ان وارد شود این اسیب متوجه کل جامعه می شود.

از علل تغییر و تحولاتی که در حوزه خانواده به وجود آمده و آسیبهای مبتلابه در این حوزه،ناشی از تغییر ساختارهای اجتماعی استانهایی همچون یزد می باشد.گسترش شهرنشینی و توسعه صنعتی شدن استان یزد ،توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،مهاجرت پذیر شدن استان یزد و سایر تغییراتی که در ساختار جمعیتی،اقتصادی و اجتماعی کشور اتفاق افتاده است به عنوان ریشه های کلان آسیب اجتماعی حول محور خانواده است.البته عوامل دیگری مانند مشکلات اقتصادی،اعتیاد،اختلافات فرهنگی و غیره در بروز آسیب های خانواده نقش دارد و لزوم بررسی و شناخت آسیب های اجتماعی و راههای کاهش آن در جامعه مسئله مهمی است که توجه مسئولین امور اجتماعی طلب می کند و مجموعه  این موضوعات مسائلی نیستند که به سادگی و با زبان توصیه و تبلیغ به صورت مستقیم نتیجه بخش باشند.
هنر بعنوان یک ابزار مهم فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزشهای  اجتماعی می تواند بسیاری این آسیبها و اتفاقات اجتماعی را سامان دهد که این اتفاق هم باید از طریق تشکل های هنری و فرهنگی غیر دولتی که عموما با مشارکت هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر شکل گرفته است انجام شود.در این میان نقش پشتیبانی و حمایتی دولت و سازمانهای دولتی به ویژه سازمانهای فرهنگی و اجتماعی قابل توجه و مورد تاکید می باشد.
درکنار این فعالیتها آگاه سازی مردم نسبت به علل و ریشه های بروز آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و فعالیتها و برنامه ریزی هایی مثل برنامه پویش رسانه ای خانواده که به بهانه هفته خانواده ۱۴ تا ۲۰مهرماه و به منظور آگاه سازی و حساسیت زایی جامعه انجام می شود مفید و سازنده می باشد و این حرکت ها باید به صورت مستمر و بی وقفه در طول سال ادامه پیدا کند و امروزه به نظر می رسد هیچ الویتی مهمتر از تحکیم بنیان خانواده نمی باشد که البته تبلیغات مستقیم و بدون کارشناسی و بدون شناخت عوامل و ریشه های بروز اسیب های اجتماعی حوزه خانواده خود نیزاز آسیب ها و چالش های موجود در این مبحث می باشد که باید به شدت از آن پرهیز شود و با شناخت صحیح علل و عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موضع به صورت ریشه ای و علمی در حل این آسیب گام برداشت.

بخش نظردهی بسته شده است..