معاون دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی یزد:

پرونده بافت تاریخی یزد برای ثبت جهانی در مرحله جمع بندی است

یزدـ معاون دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی یزد گفت: فصول مختلف پرونده بافت تاریخی یزد به منظور آماده شدن برای ثبت جهانی در حال جمع بندی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزفیروزه سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بافت تاریخی یزد به دلیل بهره مندی از ویژگی های خاص، برای ثبت جهانی شدن، آماده می شود، اظهار داشت: سازمان جهانی یونسکو فقط سالی یک اثر تاریخی را ثبت جهانی می کند و بافت تاریخی یزد به عنوان پرونده قابل ارائه برای ثبت جهانی در سال ۲۰۱۶ انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل پرونده بافت تاریخی برنامه ریزی شده و طبق برنامه پیش می رویم، بیان کرد: ثبت بافت تاریخی منوط به توصیف دقیق و کارآمد از ویژگی های شاخص و منحصر به فرد بافت تاریخی است.

سالاری خاطرنشان کرد: مواردی همچون اصالت، یکپارچگی و پویایی بافت تاریخی در قالب پرونده ای جمع بندی شده و فصول بعدی پرونده نیز در حال جمع بندی است.

وی با بیان اینکه فصل توصیفی پرونده در ثبت جهانی آن بسیار اثرگذار و حائز اهمیت است، عنوان کرد: ساختار فصل توصیف این پرونده را با محوریت معرفی کل شهر یزد، جغرافیای طبیعی شهر یزد، شاهکار تمدن کاریزی، راه، دسترسی و عبور از یزد، ساختار دفاعی شهر یزد، نظام عملکردی در بافت تاریخی یزد و نظام کالبدی و سازماندهی فضایی تشکیل می‌دهد.

معاون دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی یزد یکی دیگر از الزامات و نیازمندی های ثبت بافت تاریخی یزد به عنوان یک اثر جهانی را همسویی تلاش‌ها برای حفاظت‌ها و بهره‌برداری از بافت، دستیابی به یک مدیریت واحد در حفاظت از بافت با حفظ وظایف و اختیارات در دستگاه ‌های مختلف و به اشتراک گذاشتن تفکرات و برنامه‌های مرتبط با بافت تاریخی دانست.

وی در مجموع میزان پیشرفت و تکمیل فصل توصیف پرونده بافت تاریخی یزد را مطلوب توصیف کرد.

به گزارش مهر، در شهر یزد بیش از ۷۴۰ هکتار بافت تاریخی دارای ارزش تاریخی وجود دارد که قرار است ۱۱۰ هکتار آن ثبت جهانی شود.

 

بخش نظردهی بسته شده است..