بازدید معاون اعتباری بانک ملت ار پیشگامان

مهندس اسکندری معاون اعتباری بانک ملت روز گذشته از بندر خشک پیشگامان و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبه نقل از  روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان مهندس اسکندری معاون اعتبارات بانک ملت و هیئت همراه روز گذشته از بخشهای مختلف بندر خشک پیشگامان و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید کردند. سپس حاضرین و مدیران پیشگامان در جلسه ای  به بررسی روابط دوجانبه گروه تعاونی پیشگامان و بانک ملت پرداختند. در ابتدای جلسه مهندس یوسفی عضو هیئت مدیره گروه تعاونی پیشگامان توضیحات جامعی پیرامون فعالیتهای پیشگامان و ارتباط مفید و موثر بین بانک ملت و گروه تعاونی پیشگامان ارائه داد و آمادگی گروه را جهت همکاری با بانک ملت در راستای پیشبرد پروژه های در دست اقدام اعلام نمود.

سپس مهندس امیر حسین رضایی نژاد،مدیر عامل پیشگامان کار و سرمایه هوشمند ارتباطات و همکاریهای مابین بانک ملت و پیشگامان را برای حاضرین تشریح نمود.

در ادامه دکتر بابایی رییس هیئت مدیره بندر خشک پیشگامان توضیحاتی پیرامون فعالیتهای بندر خشک ارائه نموده و آمادگی کامل جهت جذب سرمایه گذار را اعلام نمود.

در پایان مهندس اسکندری معاون اعتباری بانک ملت با بیان اینکه صداقت و جدیت از عوامل رشد و پیشرفت پیشگامان است به در اختیار داشات ۲۲ درصد از منابع شبکه بانکی و ۴۸ درصد از منابع ارزی کشور توسط بانک ملت اشاره نمود و با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای مجموعه پیشگامان دانش بنیان بودن آن است آمادگی بانک ملت را جهت همکاری با پیشگامان در همه حوزه هایی فعالیت از جمله بندر خشک اعلام نمود.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..