مرکز بازتوانی قلب بیمارستان افشار افتتاح شد

مرکز بازتوانی قلب، مسئولیت مدیریت بیماران را از طریق آموزش، حمایت روحی-روانی، مشاوره تغذیه و مشاوره شغلی برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد؛ با حضور رییس بیمارستان، مدیر و مسئولان و متخصصان قلب بیمارستان افشار، مرکز بازتوانی قلب این بیمارستان افتتاح شد.

رییس بیمارستان افشاردر این مراسم گفت: بازتوانی بیماران قلبی در این بیمارستان از سال ۸۲ شروع شدو تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ بیمار بستری، تحت بازتوانی قرار گرفته اند و اینک پس از ۱۲ سال، به صورت یک مرکز مجزا با تجهیزات مناسب، خدمات متعددی به بیماران ارائه می کند.

محمد حسن عبداللهی افزود: این مرکز با مشارکت ۵۰ درصدی خیرین تجهیز و راه اندازی گریده است و هر سه نفر از خیرین این مرکز از بیماران قبلی این مرکز بوده که تحت بازتوانی قلب قرار گرفته اند.

مسئول فنی مرکز بازتوانی در این مراسم گفت: بازتوانی قلبی از همان اوایل حمله ی قلبی آغاز می شود.

محمد رضا وفائی نسب افزود: در دنیای کنونی، بازتوانی قلب حتی در بیماران CABG، را نیز بخشی از درمان و اجباری می دانند.

 

بخش نظردهی بسته شده است..