دادگاه بابک زنجانی علنی برگزار می شود

no-thumbs

دادگاه بابک زنجانی امروزبه صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.


بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی است.

بخش نظردهی بسته شده است..