عکس: مدل جدید پراید

سایپا،مدل جدیدی از خودروسایپا ا برای مصارف خاص تولید کرده است.

بخش نظردهی بسته شده است..