ایجاد رشته‌ دکتری پژوهش‌محور در دانشگاه آزاد یزد

no-thumbs

رشته‌ دکتری پژوهش‌محور در دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایجاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمعاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: به منظور تعامل علم با صنعت دکتری پژوهش‌محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ایجاد شد.

دکتر سیدعلی المدرسی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یزد اکنون میزبان سیصد وپنجاه ونه نفر دانشجو در مقطع دکتری، یازده هزار نفر نفر در مقطع کارشناسی ارشد و امسال با تنوع رشته‌ها بیش از دوهزار وسیصد نفر دانشجوی جدیدالورود جذب این مرکز دانشگاهی شده اند.
وی با توجه به پذیرش دانشجو در رشته دکتری پژوهش‌محور گفت: امسال هیجده دانشجوی پژوهش محور در شش رشته تحصیلی در ترم مهر ثبت نام کردند که با انجام کارهای پژوهشی در مدت سه الی چهار سال با همراهی استاد راهنما و از طریق قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی چرخی از چرخ‌های صنعت مملکت را به حرکت در می آورند .

بخش نظردهی بسته شده است..