استان یزد قطب تولید محصولات گلخانه ای

no-thumbs

استان یزد با تولید سالانه سیصد و شصت هزار تن انواع محصولات گلخانه ای رتبه اول تولید را در کشور داراست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت : سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در استان یزد هزار ودویست وبیست هکتار است که از این میزان رتبه دوم کشوری را داراست .
سجادی پور، خیارسبز، فلفل دلمه ای ،بادمجان،گوجه فرنگی و توت فرنگی را ازجمه محصولات گلخانه ای استان یزد برشمرد.
وی گفت : برای توسعه هشتاد وچهارهکتار کشت گلخانه ای هشتصد و چهل و پنج میلیارد ریال هزینه شده است .
سجادی پوراشاره کرد : شصت درصد محصولات گلخانه ای استان یزد به بازارهای روسیه ،عراق و کشورهای آسیای میانه صادر می شود که سالیانه چهل میلیون دلار برای کشور ارزآوری به همراه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت :سه هزار بهره بردار محصولات گلخانه ای در یزد فعالند که در این زمینه اشتغال چهارده هزار نفر را فراهم کرده اند.

بخش نظردهی بسته شده است..