یک انتصاب جدید در دانشگاه پیام نور یزد

no-thumbs

دکتر رضا رشیدی میبدی با حکم ریاست دانشگاه پیام نور استان به سمت "سرپرست معاونت علمی-پژوهشی "دانشگاه پیام نور استان یزدمنصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه ، مدیران وکارشناسان ستاد استان در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد،دکتر عابسی ریاست دانشگاه ضمن آروزوی موفقیت برای دکتر رشیدی ،خواستار  همکاری کلیه کارکنان علمی واداری دانشگاه با معاونت جدید جهت ارتقاء هر چه بیشتر سطح علمی دانشگاه پیام نور استان یزد شد.

در ادامه دکتر رشیدی ضمن تشکر از ریاست دانشگاه و مدیران ستادی ،چشم اندازی  از برنامه های آتی خود را در حوزه آموزش و پژوهش ارائه کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..