بهره مندی ۷ هزار نفر ناشنوا از خدمات بهزیستی یزد

no-thumbs

هفت هزار نفر ناشنوا از خدمات بهزیستی در استان یزد بهره مند می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: حدود هفت هزار نفرناشنوا در استان یزد از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی استفاده می کنند.وی گفت : از سال هشتاد وچهار تاکنون صد وبیست ونه هزار و صد ونود وچهار کودک در طرح غربالگری شنوایی شرکت کردند که دویست هزار نمونه مثبت اعلام شد.


عفتی، رویکرد و اولویت اصلی بهزیستی در حوزه ناشنوایان را پیشگیری اعلام کرد و افزود: استان یزد در بخش ژنتیک توانمندی خوبی دارد و مشاوره و آزمایش های پیش از ازدواج و بارداری در خصوص پیشگیری از ناشنوایی بسیار مفید است.

بخش نظردهی بسته شده است..