رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر داد:

موافقت رییس دولت اصلاحات با تشکیل شورای‌ عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان

روز گذشته مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مبنی بر تشکیل شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان به رییس دولت اصلاحات تحویل شد که رییس دولت اصلاحات جواب این نامه را در حضور جمعی از جوانان اصلاح طلب به علی‌محمد غریبانی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان تحویل داد که در پی آن ماموریت داده شد در اسر...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز بر اساس آنچه رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ایلنا گفته است٬ این شورا به‌منظور یکپارچه ساختن و انسجام کل اصلاح طلبان با ترکیب ۲۱ نفر دبیران شورای هماهنگی، ۱۱ نفر از کمیته راهبردی از شورای مشورتی و چند نفر دیگر از سایر تشکل‌های غیر عضو هستند که رییس دولت اصلاحات در مورد این ترکیب و کلیت شورا٬ این طرح اقدامی را به موقع خواند و اعتقاد داشتند که تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان می‌تواند در کشور سرنوشت‌ساز باشد. البته مرقومه‌ای را به این شرح نوشته بودند: «با تشکیل این شورای عالی موافقم و مبارک است و بسیار مفید و سازگار خواهد بود. اجرای آن هماهنگی و انسجام بیشتری بین اصلاح‌طلبان به وجود خواهد آورد و تدبیر بهتری را در امور خواهد داشت.

غریبانی در مورد موافقت رییس دولت اصلاحات و نگارش این مرقومه به ایلنا گفت: پس از تحویل نامه رییس دولت اصلاحات با ما٬ ایشان به طور شفاهی از ما خواستند به سرعت شورای‌عالی را تشکیل دهیم تا کار خود را آغاز کنیم که امیدواریم این مصوبه و دستور بتواند منشا خیر و همدلی بین اصلاح‌طلبان باشد تا بتوانیم یکپارچه‌تر از پیش با درک این مسئولیت سنگین به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کنیم.

رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد زمان تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان گفت: این شورا در اولین روز جلسه اصلاح‌طلبان یعنی یکشنبه آینده ۱۱ مهر برگزار می‌شود که برای مقدمات آن به ۲۱ دبیر شورای هماهنگی، اعضای محترم کمیته راهبردی و سایر اعضا دعوتنامه ارسال شده است که براین اساس استان‌ها همچنان طبق دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند و تا بخش‌نامه جدیدی صادر نشود همچنان به روال عادی به وظایف عمل خواهند کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..