تنها زن ایرانی حادثه منا کیست؟

no-thumbs

مشرق: هویت اولین زن قربانی حادثه روز گذشته منا مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز خدیجه خرمایی به شماره کاروان ۳۸۰۳۶ به عنوان اولین زن قربانی ایرانی در حادثه روز گذشته منا اعلام شد. بر این اساس تعداد جانباختگان ایرانی حادثه روز گذشته منا، به ۱۳۱ تن رسید.

بخش نظردهی بسته شده است..