رشد هزینه آجیل‌ خوری ایرانیان در ۱۰ سال

no-thumbs

اقتصادنیوز: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ایرانیان در سال 1393، حدود 202 هزار تومان از هزینه‌های سالانه خود را صرف خرید خشکبار کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز بنا بر آمار بانک مرکزی در زمینه «بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران»، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۲۰۲ هزار و ۶۸۲ تومان هزینه صرف مصرف آجیل و خشکبار خود کرده است. سهم آجیل و خشکبار در کل هزینه خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۳ معادل با ۰.۶ درصد بوده است.

همچنین بنا بر همین آمار، هر خانوار ایرانی، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۸ هزار و ۶۱۰ تومان از درآمد سالانه خود را صرف خریدن خشکبار کرده که این میزان نیز معادل ۰.۶ درصد از هزینه خانوار بود.

در سال ۱۳۹۱ نیز ایرانیان ۰.۶ درصد از هزینه‌های سالانه خانوار خود را صرف خرید آجیل و خشکبار می‌کردند. پیش از آن، در سال ۱۳۹۱ هر خانوار ایرانی ۱۳۴ هزار و ۱۶۵ تومان از هزینه سالانه خانوار خود را صرف خرید آجیل و خشکبار می‌کرد.

همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز ایرانیان ۰.۶ درصد از هزینه خانوار خود را صرف خرید آجیل و خشکبار کرده‌اند که این میزان معادل ۱۱۱ هزار و ۲۳۸ تومان از هزینه‌های سالانه خانوار ایرانی بود.

قبل از آن نیز در سال ۱۳۸۹ ایرانیان ۸۴ هزار و ۴۹۰ تومان از درآمد سالانه خود را صرف خرید خشکبار کردند که این میزان معادل ۰.۶ درصد از هزینه سالانه خانوار بود.

در سال ۱۳۸۸ ولی میزانی که هر خانواده ایرانی از درآمد سالانه خود صرف خرید آجیل و خشکبار می‌کرد معادل ۰.۵ درصد بود. این میزان معادل ۶۸ هزار و ۳۷۸ تومان بوده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ هر خانوار ایرانی به طور میانگین سالانه ۶۲ هزار و ۱۸۶ تومان از درآمد خود را صرف خرید آجیل و خشکبار کرده که این میزان ۰.۵ درصد از هزینه خانوار بود.

خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۵۴ هزار و ۶۲۸ تومان از هزینه‌های سالانه خود را صرف آجیل و خشکبار کرد که این میزان معادل ۰.۶ درصد از کل هزینه‌های خانوار است.

اما خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۵ فقط ۰.۵ درصد از هزینه‌های سال خود را صرف آجیل و خشکبار کرده بود که این میزان معادل ۴۱ هزار و ۴۸ تومان از هزینه‌های سالانه خانوار ایرانی در آن زمان بود.

در سال ۱۳۸۴نیز ایرانیان فقط در حدود ۰.۵ درصد از هزینه‌های خود را صرف خرید آجیل و خشکبار کرده‌ بودند که این میزان معادل ۳۶ هزار و ۹۳۰ تومان بود.

این آمارها نشان می‌دهد که سهم مصرف خشکبار و آجیل از هزینه خانوار در ۱۰ سال (۸۴-۹۳)، فقط یک درصد افزایش یافته است. ولی هزینه‌ای که برای خشکبار صرف می‌کنند معادل ۱۶۱ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب هزینه‌ای که هر خانواده ایرانی سالانه از درآمد خود صرف آجیل و خشکبار می‌کند، حدود ۵.۵ برابر شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..