بازسازی سقف عمارت تالار آیینه باغ دولت آباد یزد

no-thumbs

سقف عمارت تالار آیینه باغ دولت آباد یزد بازسازی شد. سقف این عمارت با هزینه ای بالغ بر هشتصد میلیون ریال بازسازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز علی اصغر صمدیانی، سرپرست پایگاه جهانی باغ ها تاریخی استان یزد، عنوان کرد: عمارت تالار آیینه باغ دولت آباد یزد با عمارت طهرانی این باغ قرینه می باشد و در سال جاری سقف عمارت تالار آیینه توسط معمار سنتی کار استان یزد استاد خلیل کارگر قرینه با سقف عمارت طهرانی بازسازی شد و امید است بازسازی آن تا اواسط مهرماه به پایان برسد.

علی اصغر صمدیانی در توصیف خصوصیات این باغ تاریخی گفت: در طراحی بـاغ ایرانـی (دولــت آبـاد)، معمـار (معمـاران) همواره به دنبال تعریف یـک راستای قوی است حتی زمانی که از دو راستای عمود بر هم استفاده میکند باز هم یکی را بر دیگری ترجیح می دهد، که این همان تعریف کننده فضای باغ است، به طوری که در باغ دولت آباد به شکل هر چه قویتر رخ می نمایاند و (با کمک دیگر عناصر طراحی) فضا باغ را بسیار بزرگتر و با صفاتر به نمایش می گذارد .

این مقام مسئول تصریح کرد: عناصر معماری تشکیل دهنده باغ دولت آباد عبارتند از چند دست عمارت شامل: عمارت تالار آینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت طهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه‌ خدم و حشم و آشپزخانه‌ها، دیوان‌خانه، ساباط، آب انبار، درشکه خانه، اسطبل تابستانه و زمستانه و همچنین این باغ دارای قنات، حوض ها و جداول آب متعدد در فضا باغ است.

صمدیانی اذعان داشت: سطح باغ به دو بخش با محیط مستطیل با ابعاد ۱۱۶ در ۲۷۴ متر و ۱۰۴ در ۲۷۸ متر، تقسیم می شود که به صورت عمود بر هم قرارگرفته اند. محور تقارن مستطیل بزرگ تر، محوراصلی باغ ،  در راستا شمال غربی به جنوب شرقی و با اختلاف زاویه حدود ۳۰ درجه نسبت به محور غربی- شرقی قرار می گیرد. محیط مستطیل بزرگ تر،  آن‌چه اکنون عموم به عنوان باغ دولت آباد می شناسند،  باغ اندرونی را شکل می داده که در واقع باغ خصوصی و اقامت گاه خانواده بوده است. محیط مستطیل کوچکتر که در سمت شمال قرار دارد، محدوده‌ باغ بیرونی را مشخص می کند. این باغ که "بهشت آیین" نامیده می‌شود، محل برگزاری تشریفات حکومتی و مراسم ورزشی بوده است.

گفتنی است: باغ مجموعهای ترکیبی از باغ تفرجگاهی و باغ میوه است که علاوه بر تجلی مفاهیم باغ ایرانی، نمایانگر فرهنگ قناعت و بهروری هرچه بهتر از آب در باغ می‌باشد. درختان میوه‌دار باغ شامل انگور و انار است که داخل کرت‌ها کاشته شده‌اند و درختان کاج در دو ردیف در راستای محور اصلی باغ و مابین دو کوشک تابستانی و زمستانی قرار گرفته‌اند.

بخش نظردهی بسته شده است..