پایان مرمت و بازسازی قلعه رحمت آباد یزد

no-thumbs

عملیات مرمت و بازسازی قلعه رحمسرپرست معاونت میراث فرهنگی استان یزد گفت: قلعه رحمت آباد یزد با مصالح آجر ساخته شده و در چهار طرف این قلعه چهار برج نگهبانی در نظر گرفته شده است.ت آباد یزد پایان یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز محسن ذاکری نیا افزود : تاریخ احداث بنای این قلعه، با توجه به کتیبه سنگی مرمرینی که سالها پیش بر سردرب ورودی این قلعه نصب شده متعلق به سال هزار ودویست وپنجاه وپنج هجری قمری است .

وی دیوارچینی با ملات گل آهک، اجرای اندود کاهگل بدنه، اجرای آجرفرش کف، ازاره چینی، اجرای تأسیسات آب، فاضلاب و تأسیسات برقی این اثر تاریخی را از جمله موارد ترمیم .بازسازی اعلام کرد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان یزد گفت : این اثر فرهنگی تاریخی در سال هشتاد ویک به شماره پنج هزار ونهصد وسی وچهار در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بخش نظردهی بسته شده است..