حدود30نفراز دستفروشان:

تجمع دستفروشان در مقابل شورای شهر یزد

تعدادی از دستفروشان پارک بزرگ شهر یزد جلو درب شورای شهر یزد تجمع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز سایت یزد فرداد نوشته است که تعداد دستفروشان  به حدود سی نفر می رسید و آنان از حجه الاسلام زارع ریاست شورا درخواست استمداد جهت ادامه فعالیت خود جلو پارک بزرگ شهر بودند.ریس شورا نیز با حضور در جمع انان گفت : با شهرداریزد در خصوص موضوع نگرانی انان  صحبت  خواهد کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..