کوچه های تاریخی یزد

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز ایتالیاست. واژه یزد در لغت به معنای مقدس و پاک بوده و وجه تسمیه این شهر، سرزمین مقدس و شهر خدا است. اما در طول تاریخ پیش از اسلام نام های دیگری نیز به این شهر نسبت داده شده است مانند کثه (شهر دارای کتس=قنات)، فرافر (دژ بالایی)، هرفت (دژ نگهبانی)...

بخش نظردهی بسته شده است..