یزدبزرگترین مجتمع ذخایر توارثی انار جهان

no-thumbs

رییس کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور (بانک ژن گیاهی) گفت:بزرگترین کلکسیون انار جهان با بیش از ۱۰ رقم از انارهای یزد و با داشتن بیش از ۷۶۲ رقم انار،متعلق به استان یزد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدرضا وظیفه شناس گفت: از سال ۱۳۶۶شمسی نسبت به جمع آوری ارقام مختلف انار از مناطق مختلف کشور به جز همدان اقدام شد که ۷۶۲رقم انار تاکنون جمع آوری و به یزد منتقل و در سطح ۲۰هکتار کشت شد .  

 
وظیفه شناس افزود: از مجموع ارقام انار جمع آوری شده ۶۰۰ رقم انار بومی و محلی و بقیه شامل۱۶۲رقم، غیرمثمر است . 
 
 وظیفه شناس، کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور در یزد را ˈ از بزرگترین مجتمع های کلکسیون انار جهانˈ دانست وگفت: با تلاش کارشناسان ذخیره گاه خوبی از درختان انار با جمع آوری رقم های مختلف در یزد ایجاد شده و کارشناسان آب و خاک، باغبانی، آفات و بیماریها و همچنین خبرگان مسائل اقتصادی انار با این مرکز پژوهشی و مطالعاتی انار کشور همکاری دارند .

رییس کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور تصریح کرد: برای پیشگیری از آسیب های احتمالی از ۷۶۲رقم موجود ، ۱۲سال قبل تعدادی خزانه انار از کلکسیون ذخایر توارثی انار در یزد تهیه و به مهریز انتقال یافت اما  بدلیل کمبود اعتبار تاکنون انتقال خزانه های انار به سایت اصلی مهریز صورت نگرفته است که احتمال آسیب می رود . 
 
رییس کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور  خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت مرکز یاد شده علاوه بر مقام های محلی و کارشناسان تحقیقاتی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان کشور ، شماری از مقام های کشورهای کره، ژاپن، آمریکای لاتین و حتی کشورهای اروپایی در سفر به ایران از بزرگترین مجتمع کلکسیون انار جهان در یزد نیز بازدید کردند.

بخش نظردهی بسته شده است..